Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care

Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care

Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care

Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care

Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care
Mỹ Phẩm Hàn Quốc | Mỹ Phẩm Lamer Care

COMBO BỘ SẢN PHẨM

COMBO DƯỠNG DA NGÀY VÀ ĐÊM

MSP:

1.850.000 VNĐ

1.950.000 VNĐ

COMBO LÀM SẠCH DA

MSP:

890.000 VNĐ

910.000 VNĐ

COMBO DƯỠNG TRẮNG DA

MSP:

2.200.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

COMBO DƯỠNG DA BAN NGÀY

MSP:

1.150.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

COMBO MAKE UP CƠ BẢN

MSP:

1.350.000 VNĐ

1.410.000 VNĐ